бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

 

Sea Harmony CampaignПерно Рикар България

Задачата ни бе да мотивираме потребителите да гласуват за Sea Harmony – българския представител в международния конкурс за социално предприемачество Chivas Venture. Родният стартъп има за цел да възстанови живота в мъртвите зони в Световния океан.

Развихме кампанията в различни канали, които показваха богатството, което е изложено на риск, ако не спасим морето.