бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

 

Rose DiamondФиликон 97

Розата е на огромна почит в Азия и именно там Rose Diamond изнасяха цялата си продукция от розов сок.

 

Необходимо бе да създадем опаковка, която да покрива напълно бутилката, за да предпазва чувствителния сок от слънчева светлина и същевременно да е подходяща за складиране и транспорт.

 

Решението ни бе да комбинираме естетика и функция, като създадем опаковка, която се разтваря като разцъфтяващ цвят на роза, разкривайки по елегантен и нежен начин продукта изпод “листенцата”.

 

Върху опаковката, за да постигнем по-голяма степен на естественост, нарисувахме калиграфски падащи розови листа, като по този начин отдадохме и почит на азиатската културна традиция.