бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

 
 

Бяла Карта ТVC


TVC


Бяла Карта

Хората са свикнали откази да ги дебнат отвсякъде. Затова Бяла Карта ще им даде не просто едни пари, а едно заветно ДА.