бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

ФАРА

 

AMBIENT

ФИНАЛИСТ 

Заглавие: За по-човечно детско правосъдие – плакат зад решетки

Рекламодател: Национална мрежа за децата 

 

СЪБИТИЯ

ФИНАЛИСТ 

Заглавие: За по-човечно детско правосъдие

Рекламодател: Национална мрежа за децата 

 

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА – ВЪТРЕШНА РЕКЛАМА

ФИНАЛИСТ

Заглавие: Внимавай с какво си пълниш главата – стикери в Природонаучен музей

Рекламодател: Форум за популярна наука “Рацио” 

 

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА – ВЪНШНА РЕКЛАМА 

ФИНАЛИСТ 

Заглавие: За по-човечно правосъдие – Плакат с откъсване 

Рекламодател: Национална мрежа за децата 

 

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ 

ФИНАЛИСТ 

Заглавие: Лютеници Philicon “Не като от баба, а от баба”

 

Рекламодател: Philicon-97 

 

ФИЛМ – ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ 

БРОНЗ 

Заглавие: За по-човечно детско правосъдие – експеримент 

Рекламодател: Национална мрежа за децата 

 

ФИЛМ – ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА 

БРОНЗ 

Заглавие: Лютеници Philicon “Не като от баба, а от баба” (серия от 3) 

Рекламодател: Philicon-97 

 

ИНТЕГРИРАНА КАМПАНИЯ – СТОКИ 

СРЕБРО 

Заглавие: Лютеници Philicon “Не като от баба, а от баба” 

Рекламодател: Philicon-97

 

Goledn Drum

Секция "Kакво"? - Интегрирана кампания

ФИНАЛИСТ

Заглавие: Едросмлени лютеници Филикон - Не като от баба а от баба

Рекламодател: Филикон 97