бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

Effie

УСЛУГИ
Сребърна награда
Заглавие: 6 ОТ 10
Клиент: УниКредит Булбанк

ПРОМОЦИИ
Златна награда
Заглавие: СБЪДНИ ЖЕЛАНИЕ
Клиент: MasterCard Europe България
 

ФАРА

ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА, СТОКИ
СРЕБРО
Заглавие: Краварка
Рекламодател: Ростар БГ

ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА, УСЛУГИ
СРЕБРО
Заглавие: Жилищен блок
Рекламодател: UniCredit Bulbank

ФИЛМ, ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ
ФИНАЛИСТ
Заглавие: Времето
Рекламодател: Фондация „Герои на времето”

ДИЗАЙН И ТЕКСТ, ART DIRECTION
БРОНЗ
Заглавие: Краварка
Рекламодател: Ростар БГ

ДИЗАЙН И ТЕКСТ, РЕКЛАМЕН ТЕКСТ
СРЕБРО
Заглавие: Жилищен блок
Рекламодател: UniCredit Bulbank

DIGITAL, УЕБСАЙТОВЕ, МИКРОСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ФИНАЛИСТ
Заглавие: iskamdaimam.bg
Рекламодател: UniCredit Bulbank

DIGITAL, ОНЛАЙН РЕКЛАМА
ФИНАЛИСТ
Заглавие: 6 от 10 - банери
Рекламодател: UniCredit Bulbank

ONE-TO-ONE COMMUNICATION
ЗЛАТО
Заглавие: Сбъдни желание
Рекламодател: MasterCard Europe България

ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ
СРЕБРО
Заглавие: Сбъдни желание - престилки
Рекламодател: MasterCard Europe България

МЕДИЙНА КАМПАНИЯ
СРЕБРО
Заглавие: Сбъдни желание
Рекламодател: MasterCard Europe България