бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

Effie

СОЦИАЛНА, МЕДИЙНА, ПОЛИТИЧЕСКА
Сребърна награда
Заглавие:  Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания

ФАРА

GRAND PRIX:
ОТИВА ЕДНА ЖЕНА ПРИ ЛЕКАРЯ


КОРПОРАТИВНА И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ
ФИНАЛИСТ
Заглавие: Drama Queen
Рекламодател: Drama Queen

ДИЗАЙН И ТЕКСТ
ОПАКОВКИ И ЕТИКЕТИ

БРОНЗ
Заглавие: Alambic
Рекламодател: Черноморско ЗЛАТО АД

DIGITAL
СОЦИАЛНИ МЕДИИ  

ЗЛАТО
Заглавие: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания

DIGITAL
ИНТЕРАКТИВНА КАМПАНИЯ

ЗЛАТО
Заглавие: Academy365
Рекламодател: YM GLORY

ЗЛАТО
Заглавие: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания

ONE-TO-ONE COMMUNICATION
ЗЛАТО
Заглавие: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания

БРОНЗ
Заглавие: Academy365
Рекламодател: YM GLORY

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
УСЛУГИ

СРЕБРО
Заглавие: Academy365
Рекламодател: YM GLORY

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

ЗЛАТО
Заглавие: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания

ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ
СРЕБРО
Заглавие: Демоните на да Винчи
Рекламодател: FOX INTERNATIONAL CHANNELS

ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ МЕДИИ
БРОНЗ
Заглавие: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания

ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ
СРЕБРО
Заглавие: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания

МЕДИЙНА КАМПАНИЯ
БРОНЗ
Заглавие: Демоните на да Винчи
Рекламодател: FOX INTERNATIONAL CHANNELS

БРОНЗ
Заглавие: Отива една жена при лекаря
Рекламодател: Асоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания