бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

BAPRA Bright Awards

ИНОВАТИВНА КАМПАНИЯ
II НАГРАДА
Заглавие:Quiz365
Рекламодател: YM Glory
 

Golden Drum

EVENTS/ CORPORATE EVENTS
Финалист
Заглавие: Chivas 12 Chairs
Рекламодател: Перно Рикар България
 

Effie

КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ
Златна награда
Заглавие: Chivas 12 Стола
Рекламодател: Перно Рикар България

СОЦИАЛНА, МЕДИЙНА, ПОЛИТИЧЕСКА
Златна награда
Заглавие: Между два свята
Рекламодател: Fox International Channels
 

ФАРА

МЕДИА АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА - РЕФОРМА

РАДИО РЕКЛАМА
БРОНЗ
Заглавие: Съдията
Рекламодател: Black Sea Rama Golf & Villas

ПРЕС РЕКЛАМА
СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА
ФИНАЛИСТ
Заглавие: Мартеница
Рекламодател: Българско сдружение на болните от лимфом

OUT OF HOME
ВЪТРЕШНА РЕКЛАМА
СРЕБРО
Заглавие: Календар
Рекламодател: YM Glory

ИНТЕРАКТИВ
УЕБСАЙТОВЕ, МИКРОСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

СРЕБРО
Заглавие: Календар
Рекламодател: YM Glory

ИНТЕРАКТИВ
ИНТЕРАКТИВНА КАМПАНИЯ

БРОНЗ
Заглавие: Евро 2012
Рекламодател: YM Glory

СЪБИТИЯ
СРЕБРО
Заглавие: Chivas 12 Стола
Рекламодател: Перно Рикар България

ONE-TO-ONE COMMUNICATION
ФИНАЛИСТ
Заглавие на рекламата: Календар
Рекламодател: YM Glory

ФИНАЛИСТ
Заглавие: Chivas 12 Стола
Рекламодател: Перно Рикар България

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
СТОКИ

СРЕБРО
Заглавие: Chivas 12 Стола
Рекламодател: Перно Рикар България

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ
УСЛУГИ

БРОНЗ
Заглавие: Евро 2012
Рекламодател: YM Glory

ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ
СРЕБРО
Заглавие: Във вестниците играчът си ти
Рекламодател: YM Glory

БРОНЗ
Заглавие: В радиото играчът си ти
Рекламодател: YM Glory

ИНОВАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ МЕДИИ
СРЕБРО
Заглавие: В сайтовете играчът си ти
Рекламодател: YM Glory

ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ
БРОНЗ
Заглавие: Между два свята
Рекламодател: Fox International Channels

МЕДИЙНА КАМПАНИЯ
ЗЛАТО   
Заглавие: Евро 2012
Рекламодател: YM Glory

БРОНЗ
Заглавие: Между два свята
Рекламодател: Fox International Channels

ФИНАЛИСТ
Заглавие:  Chivas 12 Стола
Рекламодател: Перно Рикар България