бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

 

ЕтикетMasterCard

Бутиково вино – малина и мерло, корпоративен подарък за MasterCard с етикет, инкорпориращ сложния характер на виното в логото на бранда.