бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

 

Отива една жена при лекаряАсоциация на Пациентите с Онкологични Заболявания