бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

 

Color EffectColor Effect

Основната тема на проекта е възприятието за пространство при различни сценарии на светлина. Запазеният знак, който беше разработен, съдържа този смисъл в себе си чрез графични способи. Резултатът е обща композиция от плътни и празни площи, които напомнят на първите две букви от името на фирмата.