бул. Джеймс Баучер 23

София 1164, България

телефон: +359 2 422 4940 

e-mail: stu@reforma.bg

 

 

Анти-стрес топкиMasterCard

Aнти-стрес топки, корпоративен подарък от MasterCard, който показва, че дори и в големия стрес има място за малко анти-стрес.